Política de Privacitat i Condicions d'ús

Utilitzar aquesta pàgina web i / o registrar-s’hi com usuari pressuposa l’acceptació de la següent Política de Privacitat i Condicions d'ús.

Política de Privacitat

Aquesta Política de Privacitat determina la manera en què l'ASSOCIACIÓ INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA (d'ara endavant ICO) compleix amb les seves obligacions com a responsable de tractament de dades.

Si tens qualsevol dubte pots posar-te en contacta amb nosaltres a:

Correu electrònic: ico@ornitologia.org Telèfon: (+34) 93 458 78 93 Adreça: ICO, Nat - Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Pl. Leonardo de Vinci, 4-5, 08019 Barcelona.

Tractament de les dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal proporcionades a través d’aquesta web s’inclouran en un fitxer de titularitat de l'ICO.

Les dades personals de contacte només s’utilitzaran per tenir-te informat sobre el projecte (per exemple, mitjançant el butlletí electrònic de contacte del projecte) o per si hem de contactar amb tu en relació a algunes de les teves observacions.

Les dades de caràcter personal no se cediran a tercers sense consentiment previ excepte en els casos permesos segons la legislació vigent.

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d'acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.

Pots canviar les teves dades personals en tot moment des de «El meu compte», al menú principal del portal web (a la part inferior esquerra de la pàgina principal).

Tractament de la teves dades observacionals (és a dir, observacions, imatges, àudios, etc)

Ornitho.cat, com la resta de projectes de ciència ciutadana de l'ICO, estan dissenyats per obtenir informació mediambiental sòlida i imparcial que contribueixi en les polítiques de conservació de la biodiversitat i a un millor coneixement dels ocells. És per això que totes les observacions introduïdes a través d'ornitho.cat passen a formar part de les bases de dades de l’ICO on són gestionades, tractades i analitzades amb la finalitat d'assolir aquest objectiu i d'impulsar la recerca ornitològica en general. Al participar en aquest projecte, per tant, ens dones permís per utilitzar totes les teves dades observacionals de la manera que creiem més adequada per assolir aquestes fites. L'ús de les teves dades no és en cap cas exclusiu de l'ICO i, per tant, pots compartir-les amb altres organitzacions sempre que ho vulguis.

L'autoria és una part intrínseca de tota dada observacional i, per tant, tant a ornitho.cat com a la resta de visors i altres canals d'informació vinculats a aquest projecte el teu nom sempre està associat a les teves observacions i, per tant, en general també està visible per a tothom. D'altra banda, el teu nom també pot aparèixer en diversos apartats o rankings estadístics o consultes de diferents tipus que tenen com a objectiu incentivar la participació, un objectiu central de qualsevol projecte de ciència ciutadana ja que tenir suficient mostra és cabdal en tot estudi de caire científic. Ornitho.cat però ofereix diverses formes de gestionar la manera en què es mostra el teu nom. Així doncs, si vols que totes o algunes de les teves dades apareixin com anònimes només cal que facis els ajustos pertinents a l'apartat de dades personals del web o a l'entrar o editar les teves observacions.

Les observacions referents a espècies especialment sensibles o les dades o comentaris que tu mateix hagis ocultat expressament no seran visibles per altres usuaris del web. La resta de les teves dades i comentaris així com les coordenades de les localitats on has fet les observacions poden ser vistes per qualsevol altre usuari del web. Pots ocultar les teves dades sempre que vulguis utilitzant els diferents mecanismes que t'ofereix ornitho.cat. Si vols, també pots ocultar dades que ja havies enviat anteriorment.

Les teves dades observacionals són dades de caràcter científic i, per tant, un cop enviades a ornitho.cat formaran part del projecte i de les nostres bases de dades per un període de temps indefinit.

La nostra política sobre menors

Per registrar-se a ornitho.cat és imprescindible tenir més de 15 anys o, en cas contrari, disposar de la autorització del titular de la responsabilitat parental sobre el menor.

Canvis en la nostra Política de Privacitat

L'ICO pot canviar aquesta Política de Privacitat de tant en tant. Si no estàs d'acord amb qualsevol dels canvis fets a la nostra Política de Privacitat pots donar-te de baixa d'ornitho.cat en tot moment posant-te en contacte amb nosaltres a l'adreça indicada més amunt.

Condicions d'ús

1.Propietat d’aquesta pàgina web

La pàgina web www.ornitho.cat així com la resta de visors i altres canals d'informació vinculats a aquest projecte són propietat de l’ICO. Tots els drets del seu contingut, de les imatges, textos, disseny són propietat de l’ICO o, en el cas d’algunes fotografies, dels mateixos fotògrafs que les han realitzat. Tots els elements d’aquesta pàgina, incloent sense limitacions, el seu disseny i el seu contingut estan protegits per les lleis de la Propietat Intel•lectual, propietat industrial i tractats internacionals referits als Drets d'Autor.

2. Ús del seu Contingut

Si no està explícitament autoritzat per l’ICO no es pot reproduir, transmetre o explotar el contingut d’aquesta web de cap manera excepte per fer-ne un ús educatiu o estrictament personal i no comercial.

Els mestres i altres membres del personal de les institucions o organitzacions educatives, científiques i ambientals estan autoritzats a descarregar, imprimir, reproduir i distribuir el contingut d’aquest web que pugui ser beneficiós per al seu ús en entorns educatius. Aquesta autorització s’estén només fins on sigui necessari per beneficiar directament als estudiants. Aquest contingut, però, no podrà difondre’s més enllà de la institució on estigui vinculat l’usuari i en cap cas podrà ser utilitzat amb fins comercials. El contingut utilitzat sempre ha de mantenir inalterats els drets d’autor i altres avisos de propietat. El contingut no pot ser, però, re-publicat ni formar part d’altres llocs web encara que sigui per usos educatius.

3. Responsabilitats

3.1. Tot i que l’ICO posa el màxim esforç a garantir la precisió i exactitud del contingut d’aquesta pàgina web, aquesta pot contenir errors o inexactituds. Conseqüentment, no garantim la veracitat, la fiabilitat o l’exactitud del seu contingut.

3.2. L’ICO rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres parts connectades per enllaços (links), amb les pàgines web d'ornitho.cat.

3.3. Sota cap circumstància, l’ICO serà tingut com a responsable de cap dany o perjudici de cap tipus sorgit de, o en relació, l’ús d’aquesta pàgina web.

3.4. S’haurà d’indemnitzar l’ICO contra qualsevol dany o perjudici que resulti de l’incompliment per part de l’usuari de les presents condicions o de l’ús del contingut d’aquesta web sense prèvia autorització.

4. Divisibilitat

Si alguna estipulació de les presents condicions no tingués o passés a no tenir validesa o resultés no executable segons el dret aplicable, aquesta estipulació no tindria efecte, però només en la mesura d’aquesta precisa manca de validesa, i no afectarà, per tant, a cap altra estipulació de les presents condicions.

5. Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions d’ús han de ser interpretades i estan regides per la legislació vigent. Qualsevol disputa derivada d’aquestes condicions haurà de dirimir-se davant els tribunals de Barcelona, Catalunya. No obstant, això no impedirà a l’ICO exercir el dret a resoldre qualsevol litigi en una altra jurisdicció competent.

6. Modificacions

L’ICO es reserva el dret a canviar el contingut d’aquesta pàgina web, en qualsevol moment i sense avís previ.

Què és OrnithoLlistes?

OrnithoLlistes és el visor d’ornitho.cat dedicat a posar en valor la informació recollida en forma de llistes completes.

El visor té tres apartats principals, tots ells actualitzats cada dia amb la darrera informació disponible a ornitho.cat. A la part superior es mostren les estadístiques generals del projecte relatives al nombre d'espècies observades, llistes completes enviades i observadors actius. Tot seguit, hi ha una àmplia secció on es mostra la informació relativa a cada espècie (hi ha un desplegable que permet seleccionar l'espècie d'interès) i, a la dreta, una altra secció dedicada a estadístiques de participació.

Informació a nivell d’espècie

Indicadors de canvi

Aquests indicadors mostren el percentatge de canvi de la freqüència d’observació (% de llistes completes amb l’espècie) de l'any en curs respecte a la mitjana històrica i l’any anterior. Només es comptabilitzen les observacions fetes fins el dia actual. Per exemple, si som a 25 d'abril, totes les freqüències d'observació (tant de l'any en curs, com de l'any anterior i històriques) es calculen per al període comú que va de l'1 de gener al 25 d'abril.

Evolució de la freqüència d’observació al llarg de l’any

Aquest gràfic mostra l'evolució de la freqüència d’observació al llarg de tot l'any. Es mostren els valors de l'any en curs i l'anterior així com els de la mitjana històrica. Les dades s'agrupen per setmanes (passeu el cursor per sobre dels valors del gràfic per veure quins dies inclou cada setmana ja que no sempre van de dilluns a diumenge; la primera setmana de l'any comença invariablement l'1 de gener).

Aquest gràfic permet visualitzar fàcilment el patró fenològic de cada espècie (per exemple, el moment en què arriben i marxen les espècies migradores), però cal tenir present que també denota canvis estacionals en la detectabilitat. Per exemple, moltes espècies es detecten molt menys a partir de principis d'estiu, un cop deixen de cantar, però això no vol dir, necessàriament, que la seva presència hagi disminuït.

Donat que les dades s’actualitzen diàriament, cal tenir en compte que el valor de la setmana actual de l'any en curs no sempre s'haurà calculat amb les dades completes de tota la setmana i, per tant, pot ser que encara no sigui prou representatiu.

Variació de la freqüència d’observació per mes i any

Aquest gràfic mostra la variació de la freqüència d’observació per mes i any (des de 2009 a l'any en curs).

Aquest gràfic és especialment útil per veure si una espècie s'ha anat fent més o menys freqüent al llarg dels anys o determinats períodes de temps (per exemple, els mesos d'hivern). També permet copsar fàcilment quins anys han estat especialment bons per espècies de caire irruptiu (el lluer, per exemple). Com el gràfic anterior, però, cal tenir present que els canvis en la freqüència d'observació també poden estar causats per variacions estacionals en la detectabilitat o a causa de diferències en la cobertura geogràfica o d'hàbitats segons els mesos i els anys.

Donat que les dades s’actualitzen diàriament, cal tenir en compte que el valor del mes actual de l'any en curs no sempre s'haurà calculat amb les dades completes de tot el mes i, per tant, pot ser que encara no sigui prou representatiu.

Freqüència d’observació per comarca

Aquí es mostra com varia la freqüència d'observació segons la comarca. Un mapa indica els valors per l'any en curs i l' altre els valors històrics. Només es comptabilitzen les observacions fetes fins el dia actual. Per exemple, si som a 25 d'abril, totes les freqüències d'observació (tant de l'any en curs com les històriques) es calculen pel període comú que va de l'1 de gener al 25 d'abril.

Estadístiques de participació

Rànquing observadors any en curs

Mostra el rànquing dels observadors segons el nombre de llistes completes enviades i espècies observades durant l'any en curs.

Rànquing històric

Mostra el rànquing dels observadors segons el nombre de llistes completes enviades i espècies observades tenint en compte totes les dades enviades a ornitho.cat des dels seus inicis.

Rànquing cursa Ornitho-Swarovski

Mostra el rànquing dels observadors segons el nombre de llistes completes enviades que es consideren vàlides per a la cursa Ornitho-Swarovski. És a dir, llistes completes de com a mínim 30 minuts de durada i que hagin estat fetes entre l'1 de gener de 2024 i 20 de setembre de 2024.

Rànquing per comarques

En aquest apartat es pot veure a quines comarques s'han fet més llistes completes i s'han observat més espècies durant l'any en curs i en total. Aquests mapes són molt útils per veure quines zones estan més mal prospectades i requereixen, per tant, més atenció per part dels observadors.

Què és una llista completa?

Un llista completa és una llista que conté totes les espècies que s'han pogut identificar en un indret i període de temps determinats (per exemple al llarg d'una hora d'observació).

No passa res si creus que no has detectat totes les espècies que hi havia a la zona (és el més normal del món!) o si no has pogut identificar algun ocell. La llista serà completa sempre que indiquis totes les espècies que tu has pogut identificar amb certesa.

Per què són tan valuoses les llistes completes?

A diferència de les dades casuals, les llistes completes no només ens informen de les espècies que s’han observat en un indret i moment determinats, sinó també de les que no han estat detectades. Gràcies a això podem establir la freqüència relativa d’aparició en l’espai i el temps de les diferents espècies d’ocells i estudiar els seus patrons fenològics de manera molt acurada.

Per on començo?

Entrar llistes a ornitho.cat és ben fàcil. Si encara no ets dels que hi estan enganxats, aquest breu vídeo t'explica com fer-ho utilitzant Naturalist, l’app d’Ornitho.

Com pots donar encara més valor a les teves llistes completes?

  • Fes les llistes des d'un sol punt o movent-te menys d'un 1km (mai més de 5km ni utilitzant transport!). Si fas un recorregut llarg a peu divideix-lo en seccions curtes (<1km) i fes una llista a cada secció, o para de tant en tant i fes una llista des de cada punt on t'atures.
  • Assigna la localització precisa a les observacions de més interès des del punt de conservació o personal (p.ex. les de les espècies menys habituals al teu local patch). Aquí t’expliquem com fer-ho.
  • Fes-ne tan sovint com puguis! Una llista d'una o dues hores és perfecte, però també de mitja hora o menys.
  • Indica el nombre d'individus de cada espècie que has detectat. Per molt aproximat que sigui un comptatge o una estima sempre és molt millor que no indicar cap nombre.
  • Mira de fer algunes llistes al mateix lloc al llarg de l'any. Per exemple, fes una llista per setmana al teu lloc d’observació preferit.
  • Intenta fer algunes llistes a les comarques que vegis que tenen menys dades. Tenir una bona cobertura geogràfica és molt important!
  • Si tens amics que encara no fan llistes completes, explica’ls per què són tan útils i ensenya’ls com és de fàcil fer-ne. Com més gent entra llistes completes més valuoses esdevenen les que fas tu mateix.

La cursa Ornitho-Swarovski

La cursa Ornitho-Swarovski consisteix a fer llistes completes tan sovint com sigui possible.

Com puc participar-hi?

Per participar-hi només cal enviar llistes completes a ornitho.cat entre l'1 de gener de 2024 i 20 de setembre de 2024.

D'entre tots els participants, cada mes s'escull un guanyador mensual en un sorteig en què cada observador té tantes butlletes com dies en què hagi fet llistes. És a dir, si un observador ha fet llistes completes en 20 dies, té el doble de possibilitats de guanyar que si n'ha fet en només 10.

El guanyador mensual s'escull el dia 10 del mes següent, excepte el guanyador del mes de setembre que es tria en un acte al DBF, on també s'escull el guanyador final de la cursa.

Només es consideren vàlides les llistes completes de com a mínim 30 minuts de durada, que hagin estat fetes a Catalunya o Andorra i s'hagin entrat a ornitho.cat (directament al web o mitjançant l'app Naturalist) abans de la data en què es fa cada sorteig.


Premis

El guanyador final es tria per sorteig directe entre els guanyadors mensuals (donat que hi ha 9 sortejos mensuals poden haver com a molt 9 possibles guanyadors finals).

El premi per al guanyador final són uns prismàtics Swarovski Optik EL 10x42 valorats en 2.530€ i el de cada guanyador mensual és un val de 50€ per a la botiga Oryx.

Els membres de la Junta Directiva i el personal de l'ICO, així com el guanyador de l'edició de la cursa de l'any anterior, poden participar enviant llistes però les seves dades no són elegibles en els sortejos i, per tant, no poden ser premiats.

Patrocinadors